• Đoàn Kết, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội.
  • 0243.833.0018 - 0918.729.834
  • dthnationlawfirm@gmail.com

Category Archives: Luật Hình Sự

Home Archive by category "Luật Hình Sự"

TRỐN CÁCH LY CÓ THỂ BỊ TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

Cách ly y tế theo khoản 16 Điều 2 Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm 2007 là việc tách riêng người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị nghi ngờ mắc bệnh truy...

Xem Chi Tiết