CÓ ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI KHÔNG CÓ “SỔ ĐỎ” KHÔNG?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013 thì: “Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất”.

Như vậy, để được chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất bắt buộc phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (Sổ đỏ), trừ trường hợp sau:

– Trường hợp tất cả người nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất đều là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam theo quy định thì người nhận thừa kế không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng được chuyển nhượng hoặc được tặng cho quyền sử dụng đất thừa kế (theo khoản 3 Điều 186 Luật đất đai 2013);

– Trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo khoản 1 Điều 168 Luật đất đai 2013).

Từ quy định trên, người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần xem xét tính pháp lý của thửa đất trước khi nhận chuyển nhượng để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

#luatsugioihanoi #hangluatquocteDTH

———————————————————————————–

Trường hợp còn thắc mắc hoặc cần làm rõ ace vui lòng liên hệ

HÃNG LUẬT QUỐC TẾ DTH

Tầng 4, số 78 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: dthlaw.com.vn

Hotline: 0918 729 834

Tel: 024. 3833 00 18