• Đoàn Kết, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội.
  • 0243.833.0018 - 0918.729.834
  • dthnationlawfirm@gmail.com

Tag Archives: chủ trương đầu tư

Home Posts tagged "chủ trương đầu tư"

Mẫu I.6: Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

Mẫu I.6 Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án có điều chỉnh chủ trương đầu tư Theo Điều 34, 35, 36, 37 Nghị định 118/201...

Xem Chi Tiết

Mẫu I.3: Đề xuất dự án đầu tư

Mẫu I.3 Đề xuất dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư – Khoản 2 Điều 37 Luật đầu tư) CỘNG HOÀ XÃ...

Xem Chi Tiết