• Đoàn Kết, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội.
  • 0243.833.0018 - 0918.729.834
  • dthnationlawfirm@gmail.com

Tag Archives: đề xuất dự án đầu tư

Home Posts tagged "đề xuất dự án đầu tư"

Mẫu số 2: ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Mẫu số 2 (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018) (Áp dụng cho hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài quy đ...

Xem Chi Tiết

Mẫu I.3: Đề xuất dự án đầu tư

Mẫu I.3 Đề xuất dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư – Khoản 2 Điều 37 Luật đầu tư) CỘNG HOÀ XÃ...

Xem Chi Tiết

Mẫu I.2: Đề xuất dự án đầu tư

Mẫu I.2 Đề xuất dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư – Điều 33, 34, 35Luật đầu tư) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CH...

Xem Chi Tiết