• Đoàn Kết, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội.
  • 0243.833.0018 - 0918.729.834
  • dthnationlawfirm@gmail.com

Tag Archives: điều chỉnh chủ trương đầu tư

Home Posts tagged "điều chỉnh chủ trương đầu tư"

Mẫu I.7: Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

 Mẫu I.7 Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư – Điều 33 Nghị đ...

Xem Chi Tiết