• Đoàn Kết, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội.
  • 0243.833.0018 - 0918.729.834
  • dthnationlawfirm@gmail.com

Tag Archives: giấy chứng nhận đầu tư

Home Posts tagged "giấy chứng nhận đầu tư"

Mẫu I.9: Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư

Mẫu I.9 Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư (Khoản 1 Điều 46 Luật đầu tư) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do ...

Xem Chi Tiết

Mẫu I.7: Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

 Mẫu I.7 Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư – Điều 33 Nghị đ...

Xem Chi Tiết
Xem Chi Tiết