• Đoàn Kết, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội.
  • 0243.833.0018 - 0918.729.834
  • dthnationlawfirm@gmail.com

Tag Archives: ký quỹ

Home Posts tagged "ký quỹ"

Mẫu số 6: VĂN BẢN CAM KẾT THU XẾP NGOẠI TỆ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Mẫu số 6 (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018) (Văn bản cam kết tự thu xếp ngoại tệ theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật Đầu tư s...

Xem Chi Tiết