• Đoàn Kết, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội.
  • 0243.833.0018 - 0918.729.834
  • dthnationlawfirm@gmail.com

Tag Archives: mẫu văn bản

Home Posts tagged "mẫu văn bản"

Mẫu I.6: Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

Mẫu I.6 Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án có điều chỉnh chủ trương đầu tư Theo Điều 34, 35, 36, 37 Nghị định 118/201...

Xem Chi Tiết