• Đoàn Kết, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội.
  • 0243.833.0018 - 0918.729.834
  • dthnationlawfirm@gmail.com

Tag Archives: nhà đầu tư thứ nhất

Home Posts tagged "nhà đầu tư thứ nhất"

Mẫu I.11: Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Mẫu I.11 Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư (Điểm a, b và c,khoản 1 Điều 48 Luật đầu tư) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...

Xem Chi Tiết