• Đoàn Kết, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội.
  • 0243.833.0018 - 0918.729.834
  • dthnationlawfirm@gmail.com

Tag Archives: văn bản đề nghị

Home Posts tagged "văn bản đề nghị"

Mẫu I.12: VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

     Mẫu I.12       Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Điều 61 Nghị định 118/2015/NĐ-CP) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đ...

Xem Chi Tiết

Mẫu I.1 : Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

PHỤ LỤC I (Kèm theo 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ kế hoạch và đầu tư) Mẫu I.1 Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Điều 33, 34, 35,...

Xem Chi Tiết