• Đoàn Kết, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội.
  • 0243.833.0018 - 0918.729.834
  • dthnationlawfirm@gmail.com

Tag Archives: văn bản thông báo

Home Posts tagged "văn bản thông báo"

Mẫu I.10: Văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư

Mẫu I.10 Văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư (Khoản 1 Điều 47 Luật đầu tư) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – H...

Xem Chi Tiết