Tết 2020: Cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức

Nội dung này được Ban Chấp hành Trung ương nêu tại Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 10/12/2019 về việc tổ chức Tết năm 2020.
Theo đó, để chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân đón mừng năm mới Tết Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Ban Bí thư yêu cầu phải thực hiện tốt một số nội dung như:
– Thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức;
– Cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết;
– Chủ động, có kế hoạch chăm lo thật tốt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong dịp Tết, trước hết là các gia đình chính sách, hộ người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo…
– Tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới và Tết Canh Tý 2020 phải thiết thực, phù hợp với điều kiện, khả năng của từng địa phương, bảo đảm tuyệt đối an toàn và không được sử dụng ngân sách Nhà nước;
– Quản lý tốt thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung, cầu hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trước, trong và sau Tết;
– Làm tốt công tác y tế dự phòng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh…