• Đoàn Kết, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội.
  • 0243.833.0018 - 0918.729.834
  • dthnationlawfirm@gmail.com

Practice Areas

Home Dịch Vụ Pháp Lý

Dịch Vụ Pháp Lý

Separator

Các Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Family

Tư vấn pháp luật hôn nhân & Gia đình

Tư vấn pháp luật và cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực Hôn nhân gia đình như tư vấn quy định pháp luật về Kết hôn, tư vấn thủ t

Read More

Lĩnh vực tranh tụng

Luật sư tư vấn và giải quyết các tranh chấp kinh doanh – thương mại, hôn nhân gia đình, dân sự, đất đai, thu hồi công nợ, hành chính

Read More

Dịch vụ sở hữu trí tuệ

Tư vấn, hỗ trợ các thủ tục: đăng ký quyền tác giả/ quyền liên quan, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải phá

Read More

Tư vấn pháp luật về bất động sản, đất đai

Tư vấn, hỗ trợ thủ tục xin giao đất, thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư....

Read More
Financial

Tư vấn pháp luật thường xuyên

Cung cấp các dịch vụ pháp lý thường xuyên theo yêu cầu của doanh nghiệp về các lĩnh vực như: Pháp luật dân sự, hợp đồng; Pháp luật kinh doa

Read More
Employment

Tư vấn pháp luật về lao động

Tư vấn các khía cạnh pháp lý liên quan đến việc quản lý, sử dụng lao động, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, kỷ luật lao động.

Read More
Criminal Law

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Tư vấn, đàm phán, soạn thảo, hiệu chỉnh các Hợp đồng về dân sự, kinh doanh- thương mại, xây dựng…

Read More

Tư vấn Doanh nghiệp, đầu tư

Tư vấn và thực hiện các thủ tục thành lập các loại hình doanh nghiệp trong nước, lập Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Read More