Tư vấn pháp luật thường xuyên

Financial

Ký kết các Hợp đồng dịch vụ pháp lý thường xuyên với doanh nghiệp và cung cấp các dịch vụ pháp lý thường xuyên theo yêu cầu của doanh nghiệp về các lĩnh vực như: Pháp luật dân sự, hợp đồng; Pháp luật kinh doanh – thương mại; Pháp luật lao động; Pháp luật sở hữu trí tuệ.