Dịch vụ sở hữu trí tuệ

Tư vấn, hỗ trợ các thủ tục: đăng ký quyền tác giả/ quyền liên quan, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích…

Tư vấn, hỗ trợ xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ.